Productiviteit op de werkvloer

Impact geluid in kantoortuin onderschat

Omgevingsgeluid is een van de grootste ergernissen in open kantoorruimtes en kantoortuinen. De meerderheid (59%) van de werknemers ondervindt hier hinder van. Geklets van collega’s, harde ringtones en luidruchtige telefoongesprekken zijn daarbij de grootste irritaties.

Minder productiviteit

Eenzelfde aantal werknemers geeft aan dat ze productiever zijn in een ruimte met minder geluid, 56 procent geeft aan dan minder fouten te maken. Naast dat continu omgevingsgeluid afleidt, kan het op de lange termijn ook fysieke klachten veroorzaken.
Toch staat een goede akoestiek op de werkvloer maar bij zeer weinig werkgevers op de agenda. Zo blijkt uit onderzoek van Specsavers.

Veel geluidsoverlast

De meerderheid van de mensen met een kantoorbaan (55%) werkt in een kantoortuin, met gemiddeld 18 collega’s in een open ruimte.
Niet iedereen is hier even blij mee. Geluidsoverlast is hiervoor een belangrijke reden. 67 procent geeft aan dat ze meerdere malen per dag gestoord worden door omgevingsgeluid.

Klachten

Werknemers ondervinden allerlei klachten als gevolg van geluidsoverlast. Concentratieproblemen (51%), frustratie (36%), een onrustig gevoel (34%), vermoeidheid (27%) en hoofdpijn (17%) worden aangegeven als de vijf belangrijkste gevolgen van geluidshinder. Naast de impact op korte termijn, zoals concentratieproblemen en stress, kan continu omgevingsgeluid op de lange termijn een negatief effect hebben. Eerder onderzoek toont aan dat mensen die dagelijks langer dan drie uur worden blootgesteld aan kantoorgeluiden een verhoogd adrenalinelevel hebben.

Geen issue voor werkgevers

Wat verder opvalt is dat er maar weinig aandacht is bij werkgevers voor een goede akoestiek op de werkvloer.
Slechts 10 procent geeft aan aandacht te besteden aan de akoestiek bij de inrichting van het kantoor. Dit terwijl ruim de helft van de werknemers (55%) de geluidshinder wel eens heeft aangekaart.
In 45 procent van de gevallen is er vervolgens geen actie ondernomen. Door het geluidsniveau op kantoor zoveel mogelijk te dempen kan de concentratie flink worden verbeterd en ontstaat er een fijnere werkplek.
Slim gebruik maken van de stoffering en voldoende afgeschermde belruimtes kunnen al een enorm verschil maken.

Over het onderzoek naar geluid in kantoortuin

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder én werkzaam op een kantoor. Het onderzoek vond plaats in augustus 2018 en was in handen van internetpanel PanelWizard in opdracht van Specsavers.

Bron: facto.nl

Offerte aanvragen